Заявете събитие за Пловдивския фестивал на науката

Търсим учени, които работят в Пловдив или в близки градове, или пък са от региона и макар да са заети с проекти другаде, се чувстват част от научната инфраструктура на своя град, за да разкажат (или покажат) постиженията (или очакванията) от изследователските си проекти пред своите съграждани. Пловдивският фестивал на науката цели да разкрие научния и технологичен принос на екипи от града в глобалните изследователски процеси, които допринасят за решаване на местни и световни проблеми. За да изпратите своите предложения, изтеглете Поканата за учасие с линкове към формулярите.