Фондация “Красива наука” е доброволна, неполитическа, независима българска организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза за подобряване връзката на неспециализирани аудитории с постиженията на фундаменталната, приложната наука и технологии в България и по света.

Работим за подобряване на връзката между науката, бизнеса и обществото и повишаване на разпознаваемостта на учените и признанието на техния труд.
Подпомагаме изграждането на ранна научна грамотност, развитие на критическо мислене и противодействие срещу разпространението на фалшиви новини.
Подобряваме уменията за представяне на наука на учени и учители и международната свързаност на българските учени чрез международно сътрудничество в областта на комуникацията на науката.

Наши партньорски организации