Фондация „Красива наука“ е доброволна, неполитическа, независима българска организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза за подобряване връзката на неспециализирани аудитории с постиженията на фундаменталната, приложната наука и технологии в България и по света.

  • Срещаме ви с учените, които ежедневно влагат страст и знания за по-добър живот на хората.
  • Създаваме събития, които разкриват красотата на науката в ежедневието ни.
  • Споделяме разговори, основани на факти, за да се борим с неистините.
  • Работим за подобряване на връзката между науката, бизнеса и обществото и повишаване на разпознаваемостта на учените и признанието на техния труд.
  • Подпомагаме изграждането на ранна научна грамотност, развитие на критическо мислене и противодействие срещу разпространението на фалшиви новини.
  • Подобряваме уменията за представяне на наука на учени и учители и международната свързаност на българските учени чрез международно сътрудничество в областта на комуникацията на науката.

Управителен съвет

  • Председател на Управителния съвет: Ивайло Славов, office@beautifulscience.bg
  • Членове: Силвия Тошева, Димитър Желев

Партньорства и комуникации

Наши партньорски организации