Завърши оценяването на проектите в конкурс „Наука с бъдеще III“

В третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ участваха 39 кандидати – изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години. Те предложиха идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, чиято цел е да решат съществуващи проблеми и имат потенциал за внедряване в практиката.

Жури с представители от София Тех Парк, Центъра за приложни изследвания и иновации в природните науки (CASI), Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации – PARA, Клъстер „Изкуствен интелект България“, Биотехнологичния и здравен клъстер, Европейския софтуерен институт (ESI CEE), Фондация „Красива наука“ и Фондация „Америка за България“ избраха десет проекта, които Фондация „Америка за България“ ще финансира със сума до 25 000 лева на проект. По този начин ще се насърчи ранния етап на развитие на избраните научни разработки и продукти.

В пет от проектите изкуствен интелект (ИИ) помага в управлението, мониторинга и контрола, събирането и анализа на данни във винопроизводството, пчелните ферми, антарктическите ледници, фитомолекули с потенциални антистареещи свойства, нови генеративни решения, базирани на ИИ. Автоматизирани или роботизирани системи, също подпомогнати от ИИ, ще подпомагат плевенето на земеделски площи и мобилността на хора с парализа на долните крайници. Три биомедицински проекта ще доведат до създаване на биочип за бързо откриване на вируси, биореактор за принтиране на тъкани и метод и устройство за пречистване на отпадъчни води от антибиотици.

Ето десетте проекта:

БенефициентПроектМястоФинан сиране
Евдокия Хикова, ръководител
Петър Колев
Петър Веселинов
Биочип за клинични проби за бързо количествено и качествено установяване на вирусиСофия25 000
МатриКем ООДМикрофлуиден биореактор за биопринтирани тъканиСофия / Пловдив25 000
Смарт Фарм Роботикс ООДРобокроп – автономен робот за премахване на плевели в земеделски площиСофия24 906
Сенсато Нетуърк ООДHive Reader – софтуерно и хардуерно решение за пчелни ферми, базирано на ИИ и умни технологииСофия25 000
Славил Пейков, ръководител
Емил Григоров
Борис Киров – ментор
Пречистване на β-лактамни антибиотици от отпадъчни води с помощта на ензимен коктейлСофия25 000
Харилаос Ксенодохидис
Момчил Топалов
Михаил Здравков
„EpigenAIge“ – платформа за идентифициране на фитомолекули с потенциални антистареещи свойства чрез ИИСофия25 000
Петър СапунджиевAвтономна система за непрекъснато визуално наблюдение и анализ за времева и количествена оценка на ледниковата динамикаСофия/ Южни Шетландски острови, Антарктика25 000
Радостин ЧолаковDiffground OSS – система за генеративни решения, базирани на ИИ, с фокус ефективност, интерпретируемост и сигурностПловдив / с. Барутин24 000
Даниел Русев, Михаела РусевСкиптър – умна система за мониторинг и контрол на винопроизводствотос. Црънча / Пазарджик25 000
Петко Стоев, ръководител
Стефан Виет, Детелина Витанова, Ивайло Андонов, Даниел Кехайов, Росен Фичеров, Денис Чикуртев
Роботизирана система за пълноценно взаимодействие и мобилност за хора с парализа на долните крайнициСофия25 000
Фондация „Красива наука“ поема менажирането на третото издание на конкурса. Договорите с бенефициентите вече са сключени и финансирането е на разположение за осъществяване на проектите.

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти – биотехнологии, изкуствен интелект (AI) и умни технологии

Фондация „Красива наука“ стана партньор в третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ на Фондация „Америка за България“. 

Конкурсът търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти. 

Краен срок за кандидатстване беше 15 май 2023 г.

За повече информация, посетете страницата на конкурса https://us4bg.org/bg/rfp-bet-biotech-ai-smart-things/

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.