Отчет на ХIII Софийски фестивал на науката

Тринадесетото – и първо пост-пандемно издание на Софийския фестивал на науката прекрачи няколко съвършено нови бариери и оттук нататък ще има собствена дефиниция за своето „новото нормално“.
В сравнение с последното до-ковидно издание през 2019 г., постигнахме 35% ръст на зрители със запазени места или пропуски, в това число 11% повече ученици; 34% ръст на посетители на щандовете.
Постиженията на чисто новия уебсайт, едва стартирал през лятото на 2022 г., са в броя посещения и потребители, които са сравними с отдавна установения и високо индексиран сайт на създателите на фестивала. Стартирахме нов youtube канал, където ще „живеят“ записите от минали събития, създадохме Instagram профил, за да таргетираме по-млада публика, възобновихме комуникацията във Viber общността на фестивала и разширихме нейния обхват. Значим ръст бележат последователите и посещенията във Facebook. Безпрецедентни до момента 75% от медийните отразявания са авторски материали или интервюта.
С 50% бяха повече събитията, в това число и в Училищната програма. Срещнахме публиката с повече учени от 10 страни по света, като сред тях имаше няколко световни звезди. Повече от всякога досега бяха и утвърдените български учени. Структурирахме по нов начин програмата по теми и за първи път организирахме толкова значителен брой събития, посветени на наука и изкуства, като срещнахме публиката със световноизвестни български и чуждестранни творци.
Разширихме партньорствата с международни организации, представени в България, и добавихме глобални организации със седалища в чужбина, работихме с повече издателства на литература и платформи за набиране на персонал, за да обърнем внимание на 360-градусовата реализация на хората, занимаващи се с наука.