1. ФОНДАЦИЯТА се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен магазин www.beautifulscience.bg. Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни, се администрират изцяло от Фондация „Красива наука“, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кракра“ 7, ЕИК 206887671, тел. за контакт +359886700520 и електронна поща: office@beautifulscience.bg, което дружество е администратор на лични данни.

2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

   2.1 Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола. Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от ФОНДАЦИЯТА и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.beautifulscience.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща office@beautifulscience.bg.

    2.2 Клиентски данни, необходими за поръчка като „Гост“ – име, фамилия, електронна поща и телефон. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.beautifulscience.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща office@beautifulscience.bg.

    2.3 Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми, с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.beautifulscience.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща office@beautifulscience.bg.

    2.4 Други данни – освен посочената по-горе информация, ФОНДАЦИЯТА събира информация индиректно, чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.

3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно ФОНДАЦИЯТА, при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.

4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват ФОНДАЦИЯТА за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

5. ФОНДАЦИЯТА може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начн не се предоставят на трети лица. ФОНДАЦИЯТА не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

6. ФОНДАЦИЯТА може да предостави лични данни само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията, с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.