Основни партньори

Със съдействието на:
Фондация „Пловдив 2019“, Академия Никола Тесла, MindHub, Roots&Shoots България,
Сенсато Нетуърк, МатриКем, Царина Уайн, Център за изследвания и анализи, Зелени Балкани,
Арт център Алехандро