Огледайте се на открито – наблизо може да броди химик или физик, което значи реална магия!