Фестивалът се провежда в сградите на Иновационен форум „Джон Атанасов“ и „Инкубатор“ в София Тех Парк и дворното пространство.

Зали за събития Форум „Джон Атанасов“

 • зала „Космос“ в партньорство с A1
 • зала „Лаборатория“ в партньорство с Аурубис
 • зала „42“ или отговорът на всички въпроси
 • зала „Атом“
 • зала „Котангенс“

Зали за събития Сграда „Инкубатор“

 • зала „ДНК“
 • зала „Океан“

Изложбени зони

 • зона „Откривател“ в партньорство с Нетера
 • зона „Наука“
 • зона „Големият взрив“
 • зона „Изложби“
 • научна кафе-книжарница с „Жанет 45“ и Мулти-Култи Колек