Фестивалът се провежда в сградите на Иновационен форум „Джон Атанасов“, „Инкубатор“ и „Sofia Creation Station“ в София Тех Парк и дворното пространство.