• Как да стигнете до фестивала
    Вижте как можете бързо и лесно да стигнете до София Тех Парк.
  • Карта на залите – запознайте се предварително с разположението на залите със събития, които носят имена, свързани с науката.
  • Допълнителни мерки за безопасност –  по време на пандемията с Covid-19 разработихме детайлно и прилагахме стриктно специални противоепидемични правила. Надяваме се да не ни се наложи да ги използваме, но имаме готовност. По-близо до събитието ще публикуваме правилата за вашата безопасност