Организатор

Фондация “Красива наука”

Основен партньор:

В партньорство със:

Комуникационен партньор:

Корпоративни партньори:

Академични партньори:

Международни партньори:

Логистични партньори:

Медийни партньори:

БЛАГОДАРИМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА:

АБВ Академия I Академия „Роботика“ I Академия „Сметало“ I Академия по програмиране „Dev Academy” I Асоциацията на младите полярни изследователи I Био Игри I Географ БГ I Детски научен клас I Зоологическа градина-София I Книговище I Книжарница Elephant I Корпуса за бързо гърмене I Музейко I Национален доверителен екофонд I Национален STEM Център I Планетарен информационен център по астронавтика I Робопартанс I Сандъците БГ I Съюз на физиците I Технократи I ТехноМеджикЛенд I Университет за деца I Център за изследвания и анализи I Център по забавна математика I Център по компетентност Clean & Circle I ЧОУ Izzi Science for Kids I MindHub I Roots & Shoots България