Корпоративни партньори

Академични партньори

Международни партньори

Медийни партньори

Логистични партньори

БЛАГОДАРИМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА:

АБВ Академия I Академия „Роботика“ I Академия по програмиране „Dev Academy” I Асоциацията на младите полярни изследователи I Географ БГ I Детски научен клас ДНК I Зоологическа градина-София I Корпуса за бързо гърмене I Музейко I Сандъците БГ I Споделен работилница за деца и младежи МИНТИ I Технократи I ТехноМеджикЛенд I Университет за деца I Център за изследвания и анализи I Център по забавна математика I ЧОУ Izzi Science for Kids I MindHub