• Как да стигнете до фестивала
    Вижте как можете бързо и лесно да стигнете до София Тех Парк с градски транспорт или автомобил.
  • Карта на залите – запознайте се предварително с разположението на залите със събития, демонстрационните и други зони. Фестивалът се провежда в сградата на Иновационен форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк и дворното пространство.
  • Допълнителни мерки за безопасност –  по време на пандемията с Covid-19 разработихме детайлно и прилагахме стриктно специални противоепидемични правила. Надяваме се да не ни се наложи да ги използваме, но имаме готовност. По-близо до събитието ще публикуваме правилата за вашата безопасност