Фестивалът се провежда в сградите на Иновационен форум „Джон Атанасов“ и „Инкубатор“ в София Тех Парк и дворното пространство.

Зали за събития

 • зала „Космос“ в партньорство с A1
 • зала „Лаборатория“ в партньорство с Aurubis
 • зала „42“ в партньорство с Microsoft
 • зала „Атом“
 • зала „Котангенс“
 • зала „ДНК“
 • зала „Научно кафене“

Изложбени зони

 • зона „Откривател“
 • зона „Наука“
 • зона „Големият взрив“
 • зона „Природо, радио и кинолюбители“ в партньорство с Neterra
 • зона „Изложби“
 • научна книжарница „Жанет 45“