Зеленият списък или с какво се гордеят природозащитниците

0.00 лв.

13 май, 18:30 – 19:30 ч., Зала Лаборатория в партньорство с Аурубис

Природозащитниците са свикнали да се радват и на малките неща – успели са да уловят опръстенен прилеп, сложили са радиопредавател на лалугер, не са обърнали по капак колата по пътя за пещерата… Когато много природозащитници обединят усилията си обаче, резултатите могат да бъдат забележителни. Всъщност, редица застрашени видове през последните десетилетия са възстановили популациите си благодарение на правилната човешка (не)намеса. Заповядайте, за да чуете лично от двете млади учени д-р Виолета Желязкова и д-р Мария Качамакова за кои видове става дума. Те ще споделят опита и познанията си относно истински работещите стратегии за опазване на природата.

В партньорство с National Geographic.

В наличност

Описание

Д-р Виолета Желязкова е главен асистент в Националния природонаучен музей при БАН, изследовател на пещери и прилепи, стипендиант на програмата National Geographic Explorers и лауреат на конкурса “Лаборатория за слава FameLab”. Д-р Мария Качамакова е главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, изследовател на лалугери и други дребни бозайници с богат опит в практически природозащитни проекти.

Допълнителна информация

Дата / Date

13 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Лаборатория

Цена / Price

безплатно