Прогнозата за времето – наука и ежедневие

0.00 лв.

10 май, 19:30 – 20:30 ч.
Зала ЕНЕРГИЯ в партньорство с Овергаз

8 – 12 клас, възрастни

Прогнозата за времето е ежедневие за всеки от нас, но всъщност представлява резултат от дългогодишни, многобройни и разнообразни научни и научно-приложни дейности на една метеорологична служба, у нас и навсякъде по света. В началото на май 2024 г. се навършват 68 години от първата оперативна гражданска прогноза, издадена от специално изграденото звено „Прогнози“ на Института по хидрология и метеорология (сега НИМХ). Развитието на методиката за изготвяне на прогнозите за времето, в резултат на широкото навлизане в оперативната практиката на численото моделиране е факт, който може лесно да се проследи, особено през последните две десетилетия. Огромният скок в развитието на техниката, с която разполага съвременният свят, е другата ясно видима причина за промените в областта на метеорологичното наблюдение и прогнозиране. Примери за ролята на численото моделиране, както и усъвършенстването на техническите възможности на човечеството, приложени в оперативната работа на синоптиците, могат да бъдат дадени при всяка една метеорологична обстановка. Тежестта и отговорността на оперативната работа остава голяма, поради огромното количество информация, което трябва да се обработи и анализира, за да се произведе продукт, здраво стъпил на основите на науката и толкова привлекателен, че да отговори на предизвикателствата на съвременното общество, развиващо се в условията на променящ се климат. За всичко това и още много подробности за прогнозите чуйте от д-р Анастасия Стойчева, оперативен синоптик в НИМХ.

В наличност

Описание

Гл. ас. д-р Анастасия Стойчева работи като оперативен синоптик в НИМХ от май 2000 г. Преминава през различните звена, осигуряващи оперативната метеорологична прогноза. До ноември 2022 г. ръководи отдел „Метеорологични прогнози“ в НИМХ, а от малко повече от година е директор на департамент „Прогнози и информационно обслужване“. В периода януари 2019 – януари 2023 г. е председател на Общото събрание на учените в НИМХ. Завършила е Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. защитава докторска степен по метеорология на тема, свързана с изследване и прогнозиране на мъглата в София. Участва в национални и международни проекти.

Снимка: БНТ

Допълнителна информация

Дата / Date

10 май 2024 год.

Начален час / Start

19.30

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Енергия в партньорство с Овергаз

Град / City

София

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно