Училищна програма

11 ноември, 10:00 до 19:00 ч., Зали 42 в партньорство с Microsoft, Атом и ДНК
за ученически групи с учители
Резервации се правят само от учители и директори на училища. За детайли вижте Програма за училища