Невидима заплаха: антибиотичната резистентност

0.00 лв.

25 ноември, 16:30 до 17:30 часа, Зала Лаборатория в партньорство с Aurubis

През последните години много от антибиотиците се оказаха неефективни срещу различни бактериални инфекции заради широкото разпространение на антибиотична резистентност. Ще разберем какво представлява феноменът на антибиотичната резистентност, затрудненията в лечението на пациентите, проблемите с липсата на нови антибиотици, влиянието на COVID-19 кризата, незавидното място на България и на страните от Балканите в статистиките за Европа. Ще научим защо класическите средства за борба като разработването на нови антибиотици стават все по-малко ефективни и как се нуждаем от промяна в плана. Гл. ас. д-р Славил Пейков ще разкаже и за различните методи за борба с явлението, като ще представи и разработвания от неговия екип подход за елиминиране на остатъчните количества от антибиотици след тяхната употреба по „биотехнологичен” път.

В наличност

Описание

Д-р Славил Пейков е преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в катедрата по Генетика. Докторската му степен е от Института по човешка генетика в Хайделберг (Германия). Изследователските му интереси са в областта на генното инженерство и синтетичната биология. Ментор и ръководител на българските студентски отбори по синтетична биология iGEM.

Допълнителна информация

Град / City

Пловдив

Дата / Date

25 ноември 2023

Място / Venue

ЦРСББ, Зала Лаборатория в партньорство с Aurubis

Начален час / Start

16.30

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни