Как ни влияят климатични промени 

0.00 лв.

24 ноември, 18:30 до 19:30 часа, Зала Космос в партньорство с А1

Горещи лета и топли зими, дълги сухи периоди или проливни валежи и наводнения – с това повечето от нас свързват промените в климата. Дискомфортът от горещините обаче, далеч не е единственият ефект върху човешките организми. Влиянието върху природата и околната среда също е видимо, най-вече като загубата на биоразнообразие и различните видове замърсявания. За парниковите газове и приноса им за глобалното затопляне, преките и косвени въздействия от изменението на климата върху екосистемите и човешкото здраве ще разкажат доц. д-р Екатерина Вълчева и доц. д-р Татяна Билева от Аграрен университет – Пловдив.

В наличност

Описание

Доцент д-р Екатерина Вълчева е ръководител катедра „Агроекология и опазване на околната среда“ в Аграрен университет – Пловдив.  Научната ù и преподавателска дейност е свързана основно с изследвания в областта на агроекологията, опазването на околната среда, екосистемните услуги и др. Член е на работна група към Министерство на земеделието по Наредба  №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Доцент д-р Татяна Билева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Биология (магистър) през 1995 година. Работи в Аграрен университет – Пловдив от 1998 г., от 2015 г. е доцент, води лекции и упражнения по Зоология на безгръбначни и гръбначни животни.  Член е на Европейско дружество на нематолозите – ESN, специализирала е в Белгия и Франция. Научните й интереси са в областта на биоразнообразие и систематика на растително-паразитни нематоди, почвена екология, екология на птиците, екосистемни услуги и др.

фото: iStock

Допълнителна информация

Град / City

Пловдив

Дата / Date

24 ноември 2023

Начален час / Start

18.30

Място / Venue

ЦРСББ, Зала Космос в партньорство с А1

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни