Тъмната страна на Вселената

0.00 лв.

14 май, 20:30 – 21:30 ч., Зала Космос в партньорство с А1
обща публика

Над 80% от материята във Вселената не излъчва и не поглъща светлина. За нейното съществуване съдим по гравитационните и взаимодействия и ефектите и върху заобикалящата я видима за нас материя. Тъмната материя е играла съществена роля във формирането на звездите, галактиките и галактничите купове. Какъв е нейният състав и дали тя участва в други взаимодействия освен гравитационното остават едни от най-интересните въпроси пред съвременната физика. Заповядайте да чуете от проф. Леандър Литов, един от най-разпознаваемите български учени, за наблюденията, потвърждаващи съществуването на тъмна материя и методите за експериментално изучаване на нейните свойства. Специално внимание ще бъде отделено на експериментите провеждани на Големия адронен колайдер (LHC) в ЦЕРН с цел наблюдение на тъмна материя.

По повод 60 години от създаването на Физическия факултет на Софийския университет “Климент Охридски”.

В наличност

Описание

Проф. дфзн Леандър Литов завършва Физически факултет на Софийския Университет през 1980 г., специалност „Физика на ядрото и елементарните частици“. Работи в продължение на 10 години в ОИЯИ в гр, Дубна. От 1990 г. преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където чете лекции в областта на квантовата физика и физиката на елементарните частици. Научните му интереси са в областта на теоретична и експериментална физика на елементарните частици, разработване на детектори на йонизиращи лъчения, високопроизводителни компютърни изчисления и биофизика. Провежда изследвания на Серпуховския ускорител и от 1992 г. на ускорителния комплекс в ЦЕРН. Член е на колаборацията CMS от основаването й и е ръководител на колектива от Софийския университет , който участва в изследванията провеждани на Големия адронен колайдер. Автор и съавтор е на над 1200 научни публикации. Носител е на ред международни и национални награди, сред тях две награди „Питагор“ за най-добър ръководител на докторанти и за изключителни постижения в областта на природните науки. Член е на различни научни съвети и бордове, в това число е председател на борда на Институтите на RPC CMS колаборацията (2011 – 2016) и заместник председател на борда на колаборацията CMS (от 2019), член на Европейската комисия за бъдещи ускорители ECFA и на Финансовия комитет и Съвета на ЦЕРН. Председател е на Управителния Съвет на „South –East European International Institute for Sustainable Technologies – SEEIIST”. Член е на Европейската академия на науките „Academia Europea“.

 

Допълнителна информация

Дата / Date

14 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Космос

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно