Из хрониките на един сладководен изследовател или как правим модерна наука с предмети от бита

0.00 лв.

25 ноември, 13:30 до 14:30 ч., Зала Лаборатория в партньорство с Aurubis 

В хидробиологичните изследвания често, освен специални уреди за измерване на различни параметри или процеси във водата, използваме и предмети от бита. Ще се пренесем от езера в Ирландия, през реки в Европа, пещерни екосистеми в България и до антарктически езера на о-в Ливингстън. От доц. д-р Весела Евтимова ще разберем какво мерят учените с помощта на обикновена четка за зъби, кухненско фолио, кутии за обяд, чушкопек, коркови тапи, фаянсови плочки, медицински трипътни кранчета и спринцовки и (не)обикновени легени.

В наличност

Описание

Доц. д-р Весела Евтимова е хидробиолог в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, с основен обект на изследванията безгръбначни организми: зоопланктон и макрозообентос, стигофауна. Научното й хоби е свързано с изследване на ларвите на подводните архитекти – ручейниците. Тези изследвания провежда в различни видове езера, но и реки и подземни водни екосистеми. Интересува се и от факторите и условията на средата, които влияят на живота в нея, както и процесите, които протичат във водните екосистеми и връзката им с хидрологичните и климатичните промени и тяхното влияние върху тези системи.

Допълнителна информация

Град / City

Пловдив

Дата / Date

25 ноември 2023

Начален час / Start

13.30

Място / Venue

ЦРСББ, Зала Лаборатория в партньорство с Aurubis

Подходящо за / Suitable for

възрастни, деца над 12 г., семейна публика