Скритите съкровища в утайките

0.00 лв.

11 май, 13:30 – 14:30 ч.
Зала ЕНЕРГИЯ в партньорство с Овергаз

Ученици 8-12 клас, Възрастни

Утайка ли? Имате предвид от кафето ми? Не, няма да гадаем бъдещето! Ще се впуснем в необятния свят на пречистването на замърсените отпадъчни води от канала и получените крайни продукти от процесите в тях. Точно така, те също се наричат „утайки“. Не, не бързайте да реагирате с „иууу, много гнусно“! Всъщност в тях се съдържат ценни за нас и живота като цяло вещества и елементи. Как можем да ги използваме тези ценни вещества? А дали утайките притежават и заключена енергия в себе си? Може ли те да превърнат пречиствателните станции във военна база със саморъчна бомба или пък безопасна електроцентрала? Започнаха да изплуват и други въпроси, нали? Отговорите на тези и много други интересни питанки и чуденки, за които не сте подозирали въобще, ще получите от инженерите от Университета по архитектура, строителство и геодезия, д-р Добрил Вълчев и д-р Боян Борисов.

В наличност

Описание

Д-р Добрил Вълчев е инженер по „Водоснабдяване и канализация”, главен асистент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Защитил е докторска дисертация в областта на пречистването на отпадъчни води, научните му интереси са областта на технологиите за пречистването на води, оптимизирането на работата на ВиК системите и опазването на природните ресурси. Финалист от състезанието Лаборатория за слава “FameLab”, участник в Софийския и Варненски фестивали на науката, както и в Европейска нощ на учените.

Д-р Боян Борисов е инженер по „Водоснабдяване и канализация”, главен асистент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Защитил е докторска дисертация в областта на водоснабдяването и енергийната ефективност на помпени станции, като научните му интереси са областта на технологиите, свързани с енергийната ефективност и оптимизирането на работата на ВиК системите.

Допълнителна информация

Дата / Date

11 май 2024 год.

Начален час / Start

13.30

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Енергия в партньорство с Овергаз

Град / City

София

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно