Сателити на лов за горещи вълни

0.00 лв.

13 май, 14:30 – 15:30 ч., Зала Космос в партньорство с А1
младежи и възрастни

Как съвременните технологии позволяват на дистанционните изследвания на Земята да проследявате зараждането и разпространението на горещи вълни и тяхното въздействие върху околната среда? Отговор на този и много други вълнуващи въпроси ще получите от гл. ас. д-р Евгения Сарафова, преподавател по дистанционни изследвания на Земята, географски информационни системи и картография в Геолого-географския факултет на Софийския университет  „Св. Климент Охридски“ и съосновател на Географ БГ.

По повод 60 години от създаването на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В наличност

Описание

Д-р Евгения Сарафова е преподавател е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, експерт по ГИС и дистанционни изследвания, и съосновател на Географ БГ.  През 2010 г. Евгения представя България на Големия географски фестивал в Санкт Петербург, Русия. Евгения е съорганизатор на Първия географски фестивал – Ямбол 2015 и участник в Софийския фестивал на науката. Дипломира се през 2011 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Картография и ГИС”. С магистърската си теза „Моделиране на туристически маршрути с ГИС в района на Земенския пролом” печели III място на националния конкурс „Млади и енергични учени”, част от Европейската нощ на учените. През 2016 г. защитава дисертация на тема „Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС” в Института по космически изследвания и технологии – БАН. Има професионален опит, свързан с менторство на студенти и ученици по различни проекти и програми.

Снимка на mohamed_hassan от Pixabay

Допълнителна информация

Дата / Date

13 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Космос