Квантовите компютри – коя технология ще бъде най-успешна?

0.00 лв.

10 май, 20:00 – 21:00 ч.
Зала КОСМОС в партньорство с А1

8 – 12 клас, възрастни

Квантовите компютри са още в детска възраст, но предстои бързо развитие с произведените квантови процесори. Привлекателността на тази област е в мултидисциплинарния й характер: физици, математици, компютърни инженери прилагат квантовата механика, за да решават сложни проблеми. Състезанието между IBM, Fujitsu, Riken + Honeywell и още компании се основава на различни технологии, например свръхпроводящи системи, фотоника, неутрални атоми, захванти йони, квантови точки са 5-те най-често използвани. Вълнуващо е, че квантовата механика има голяма стойност за практическии приложения в материалознанието, финансите, машинното обчение, обработката на естествените езици, и дори в логистиката за оптимизация на процесите по доставка и съхранение. Все още е оскъден броят на приложенията, в които се използват квантовите компютри в наше време, но се очакват нови приложения за още не добре дефинирани дейности. Може би изкуственият интелект ще предложи интересни новости, ако го попитаме?! Въпросът е как да му зададем въпрос, който да го накара да излезе извън кутията на наличните материали в достъпните хранилища за данни? Проф. Ана Пройкова ви призовава: „Мислете, драги младежи!“

Изчерпан

Описание

Проф. дфзн Ана Пройкова е професор по атомна и молекулна физика, доктор на науките по теоретична и математична физика, ръководител на проекта EuroMaster4HPC в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по който се създава Европейската магистърска програма по HPC, в която ще се издават двойни дипломи от осемте участващи университета; ръководител е на HPC Лаборатория в София Тех Парк. Активен изследовател е и използва високопроизводителните ( HPC) изчислителни клъстери  PhysOn (Физически факултет, Софийски университет), NESTUM (HPC Лаборатория в София Тех Парк), LUMI – най-бързият суперкомпютър в Европа (Каайани, Финландия).

Допълнителна информация

Дата / Date

10 май 2024 год.

Начален час / Start

20.00

Град / City

София

Език / Language

български

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни

Цена / Price

безплатно