По следите на завърналия се бобър

0.00 лв.

11 май, 19:00 – 20:00 ч., Зала 42
обща публика

Ето една добра новина от Благовеста Димитрова, докторант по екология в Института по Биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН – след цели 150 години, в които се считаше за изчезнал вид в България, бобърът се завърна по нашите земи! Успешните опити за изкуствено възстановяване на популацията им в Румъния проправи пътя на бобрите през Дунава, та у нас. Първото доказано наблюдение на това завръщане е от м. септември 2020 год., когато учените откриха следи от бобри в североизточната част на Дунавската равнина. След половин година, през април 2021 год., са направени и първите снимки, доказващи присъствието на бобъра в този район. Това завръщане поставя много нови въпроси пред учените – за мястото на вида в българската фауна, ролята му в екосистемата, и много други, както ще чуете от един член на екипа, посветил се на изучаването им.

В наличност

Описание

Благовеста Димитрова е на 27 години, и в момента е докторант по екология в Института по Биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Има бакалавърска степен по Зоология от Университета в Нотингам, Обединеното кралство, и магистърска степен по Екология от Мюнхен, Германия. Темата на докторантурата ѝ е свързана с влиянието на употребата на пестициди върху екосистемата и по-конкретно земноводните и влечугите в нея. Това, обаче, не я спира да се интересува и от други сфери на екологията, като се включва в проучвания свързани с биологичен мониторинг, инвазивни видове и замърсяване на околната среда. Тя работи не само с видовете земноводни и влечуги, но също и с бозайниците на територията на България.

Допълнителна информация

Дата / Date

11 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала 42

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно