Пластмасосфера, пластмасова пандемия, пластмасова епоха

0.00 лв.

13 май, 17:30 – 18:30 ч., Зала 42

За съжаление вече дори не ни изненадва присъствието на пластмасите в новините – чуваме за тях в храната, която ядем, виждаме ги по плажовете, на които почиваме. Но имаме ли наистина представа за мащаба на замърсяването? Заповядайте заедно да проследим заедно с доц. Димитър Желев географските аспекти на пластмасовото замърсяване – миграция на микропластмаса до най-отдалечените части на Земята, образуване на нови седиментни скали с пластмасово съдържание, въздействие на пластмасата върху ландшафтите, видимост на пластмасата от космоса и т.н.

По повод 60 години от създаването на Геолого-географския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

В наличност

Описание

 Доц. д-р Димитър Желев е доцент в Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет  „Св. Климент Охридски“. Автор е множество на научни и научнопопулярни статии, учебници и учебни пособия за висшето, средното и основното образование. Научните му интереси са в сферата на природната география, ландшафтната екология и географското образование. Съосновател е на образователния сайт Географ БГ (geograf.bg) и е член на Организационния комитет на Българския географски фестивал. Сред основателите е на частно училище „Science-Smart School of Sofia“ (Izzi Science for Kids), където преподава география. От 2021 г. е член на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по география и икономика и е ръководител на българския ученически олимпийски отбор по география. Член е на Управителния съвет на Българското географско дружество. Посетил е над 70 страни.

Допълнителна информация

Дата / Date

13 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала 42

Цена / Price

безплатно