Наука в София Тех Парк

0.00 лв.

8 октомври, събота – 18:00 до 19:00 ч.
Зала Научно кафене
за обща публика
вход с безплатни пропуски

София Тех Парк чрез Лабораторния си комплекс и Бизнес Инкубатор е дом на десетки новатори, развойни организации и стартъпи, които разработват там своите нови идеи за продукти и услуги, генерирани на база на научна експертиза и високи технологични достижения. От Димо Чотров от Лабораторията по виртуална и разширена реалност на Парка и от Владимир Грозданов от компанията „Барин спортс” ще научим последните новини за разработките им в областите на виртуалната реалност и модерните технологии в спорта.

Налично

Описание

Лабораторният комплекс на София Тех Парк, управляван от координатор „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД), е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2021-2027), Проектът е стратегически и изпълнява политиките и мерките, идентифицирани в Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) и Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Националната пътна карта за научна инфраструктура отговаря на потребностите от все по-голяма информираност на обществото за работата на учените и от обществено признание на техните достижения с цел насърчаване младите хора да започнат кариера в науката, което е и една от основните мисии на София Тех Парк. Картата е от ключово значение и за насърчаване на върховите постижения, трансфера на знания и интернационализацията на българските научни изследвания.

Лабораторният комплекс на София Тех Парк получи финансиране по НПКНИ (2021-2027г.), чрез което се подпомага развитието и дейността на 11-те високотехнологични лаборатории, насърчава се научноизследователската и развойната дейност, подпомага се трансферът на знания, укрепва се научната и иновационна среда, В рамките на участието на научните звена в пътната карта ще се подпомогне и обучението на млади таланти чрез лесен достъп до различните инфраструктури с цел те да бъдат насърчени за кариера в науката. Институционалната подкрепа от МОН, както и ангажиментът за финансова подкрепа, допринасят и улесняват създаването на благоприятни условия за осъществяването на иновационна дейност и улесняват достъпа на обществото до научната инфраструктура.

За повече информация, посетете сайта.

 

Допълнителна информация

Място / Venue

София Тех Парк, Научно кафене

Дата / Date

8 октомври, 2022

Език / Language

български

Начален час / Start

18.00

Подходящо за / Suitable for

18+, възрастни, Младежи 13-18 г.

Цена / Price

безплатно