Многото лица на наноматериалите

0.00 лв.

9 октомври, неделя – 17:30 до 18:30 ч.
зала 42 в партньорство с Microsoft
за младежи над 14 г. и възрастни
вход с безплатни пропуски

Оригиналните научни подходи в областта на наноматериалите вече позволяват получаването на нови материали с разнообразни предварително зададени характеристики. Тяхното приложение се простира от разработването на иновативни лекарствени системи до търсенето на нови алтернативни източници на енергия, синтез на ценни химически съединения, до създаването на устойчиви и безотпадни технологии за
оползотворяване на отпадъчната биомаса и др.

Налично

Описание

Повече за напредъка в науката за наноматериалите ще разберем от проф. д-р Маргарита Попова от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН, утвърден учен в областта на наноразмерни материали с приложение в индустрията, екологията и наномедицината, автор на над 100 международно цитирани публикации, ръководител на национални и международни проекти, носител на наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните инженерните науки за 2022.

Допълнителна информация

Място / Venue

София Тех Парк, Зала 42

Цена / Price

безплатно

Език / Language

български

Начален час / Start

17.30

Краен час / Final

18.30

Подходящо за / Suitable for

възрастни, Младежи 13-18 г.

Дата / Date

9 октомври, 2022

вид / type

пенсионерски билет