Минералите: чудеса на природата и суровини за стратегически технологии

0.00 лв.

11 май, 10:00 – 11:00 ч.
Зала ЛАБОРАТОРИЯ в партньорство с Аурубис

Ученици 5-7 клас, Ученици 8-12 клас, Възрастни

Минералите! „Естествено красиви!“ биха възкликнали тези, които веднага си представят обсипаните със скъпоценни камъни корони на могъщи владетели и красивите витрини на бижутерийни магазини. „Естествено полезни!“ биха отговорили тези, които най-напред си представят многобройните мини и кариери, където се добиват руди и суровини, без които нищо в света около нас не можем да направим. „Естествено и двете, защото красиви и полезни не са взаимно изключващи се!“ Доверете се на Петко Петров и Ирена Пейчева, за да научите и за някои неочаквани открития, които са вдъхновени от чисто минераложки изследвания. Ще видите минерални стратегически и критични суровини за европейската икономика и възможния потенциал за тяхното откриване и добив в България.

От древни времена хората използват природните ресурси. Най-старите медни рудници в света от 5-4 хилядолетие пр.н.е. са на Балканския полуостров (Сърбия и България), а рударството е устойчив поминък и до днес. Рудите са минерали и минерални агрегати, от които се извличат метали и други полезни компоненти. Процесите на рудите на различни места в природата е резултат на верига от последователни планетарни, регионални и локални процеси, а минералите и скалите запечатват следи от тях. Днес минералните суровини са в основата на високотехнологични продукти и решаващи за развитието на електрониката, здравеопазването, производството на автомобили отбраната, изследването на космоса, авиацията и още много други индустриални области.

В наличност

Описание

Петко Петров е доктор по минералогия и куратор в Националния музей „Земята и хората“. Неуморим и вдъхновяващ изследовател на минералите и вдъхновяващ лектор. Ирена Пейчева е професор по геохимия в Геологическия институт при Българската академия на науките. Признат изследовател на минералите и скалите с много статии и презентации за техните геохимични особености, възраст, приложения в изследването на минерални находища.

Допълнителна информация

Дата / Date

11 май 2024 год.

Начален час / Start

10.00

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Лаборатория в партньорство с Аурубис

Град / City

София

Подходящо за / Suitable for

5-7 клас, 8-12 клас, семейна публика

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно