Как виждаме промените на климата от космоса

5.00 лв.

8 октомври, събота – 15:00 до 16:00 ч.
зала Лаборатория в партньорство с Аurubis
за младежи и възрастни
вход с билети

Живеем в епохата на природните бедствия – топят се ледници, покачва се морското равнище, мигрират хора. Човечеството трябва да се приспособи към климатичните промени, а наред с това учените внимателно следят измененията по земната повърхност в резултат от глобалното затопляне. За ролята на дистанционните изследвания на Земята – научно направление, съчетаващо география и технологии, научете от гл. ас. д-р Евгения Сарафова, от Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Налично

Описание

Гл. ас. д-р Евгения Сарафова е преподавател по дистанционни изследвания на Земята, географски информационни системи и картография в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и съосновател на Географ БГ.

Допълнителна информация

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Лаборатория

Дата / Date

8 октомври, 2022

Език / Language

български

Начален час / Start

15.00

Подходящо за / Suitable for

възрастни, Младежи 13-18 г.

Цена / Price

5 лв.