Как се прокарва водопровод на Антарктида

0.00 лв.

12 май, 14:3015:30 ч.
Зала ЛАБОРАТОРИЯ в партньорство с Аурубис

Ученици 8-12 клас, Възрастни

Българската полярна база „Св. Св. Климент Охридски“ е разположена на остров Ливингстън – част от архипелага Южни Шетландски острови. Вече десетилетия наред България е уважаван партньор в Антарктическия договор. Основна цел на съществуването на полярната ни база е провеждането на научни изследвания в различни направления на науката. Необходимо условие за провеждането на тези изследвания е наличието на научна инфраструктура. Устойчивото водоснабдяване е съществена част от научната инфраструктура и осигурява комфорт при работата и живота на полярната база. До момента водоснабдяването се осъществяваше посредством преместваеми гумени маркучи с малък диаметър, което бе предпоставка за чести замръзвания и недостатъчен напор при водочерпните прибори. По време на наскоро завършилата 32-ра Национална антарктическа експедиция бе изграден и въведен в експлоатация нов водопровод от предварително топлоизолирани тръби. С изграждането му се реши един от сериозните проблеми на базата – осигуряването на непрекъснато водоснабдяване. Също така, по-големият диаметър гарантира нормално налягане при водочерпните прибори на санитарните помещения. Доц. д-р инж. Борис Цанков проследява предизвикателствата при изграждането на новата водоснабдителна система при суровите полярни климатични условия и при един изключително тежък за работа терен.

В наличност

Описание

Доц. Борис Цанков е преподавател в катедра „Хидравлика и хидрология“ при Университета по архитектура, строителство и геодезия. Бил е Зам. декан на Хидротехническия факултет, както и Зам. ректор на Университета. Има близо 30 годишен опит в проектирането и изграждането на инженерна ВиК инфраструктура. През годините се е впускал в разнообразни предизвикателства, като това да изкачи европейския първенец – Елбрус, а също и да се спусне в цепнатина на ледник в Антарктика. Участието му в две поредни национални антарктически експедиции се изразява в проектиране и ръководството на изграждащата се нова инженерна ВиК инфраструктура на Българската полярна база „Св. Св. Климент Охридски“.

Допълнителна информация

Дата / Date

12 май 2024 год.

Начален час / Start

14.30

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Лаборатория в партньорство с Аурубис

Град / City

София

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно