„Извънземни“ следи върху релефа на Земята

5.00 лв.

9 октомври, неделя – 14:30 до 15:30 ч.
зала Космос в партньорство с А1
за младежи над 14 г. и възрастни
вход с билети

На Земята са установени стотици места, където скалите имат необичайна форма, структура и химичен състав. В различни етапи от историята на Земята са случвали сблъсъци с метеорити, които често са променяла хода на еволюцията и на геоложката историята. Тези събития са причина за образуването на т.нар. импактен (ударен) релеф. В дъждовни гори, в пустини, в тайга, на океанското дъно… има стотици следи върху земната повърхност, оставени от сблъсък с метеорити. Със сигурност имате милиони въпроси! Задайте ги на доц. д-р Димитър Желев, преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съосновател на Географ БГ и учител в ЧСУ Izzi Science for Kids.

Налично

Описание

Димитър Желев е съосновател на Географ БГ. Роден през 1986 г. в Стара Загора.

Географията е част от живота му от 2003 г., когато като ученик на Търговската гимназия в родния му град спечелва първото Национолано състезание по география и участва на световното първенство по география, организирано от National Geographic в Тампа, Флорида, САЩ. Година по-късно участва и на световната географска олимпиада, организирана от Световния географски съюз в Гдиня, Полша. В периода 2005-2009 г. учи География в Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2008 г. учи в Hope University като част от образователен обмен. През 2009-2011 учи магистърска програма „Физическа география и ландшафтна екология“ в Софийски университет, където завършва със защитаване на магистърска теза на тема „Ландшафтно-геохимични изследвания в горната част от басейна на р. Сазлийка“. В периода 2011-2014 г. е редовен докторант в Геолого-географския факултет на СУ. От 2011 до 2014 г. е преподавател в Американския колеж в София, където през 2012 г. е отличен с наградата на Irwin T. Sanders за високи постижения на млад учител, а през 2014 г. е избран от учениците на завършващия випуск за учител на годината.

В периода 2012-2014 г. е ръководил дейността по организиране на самостоялни проекти на зрелостници в Колежа. През 2013 г. печели III място в конкурса „Лаборатория за слава – FameLab“, организиран от Британски съвет България. През същата година представя България на състезанието Hall of Fame Европейската нощ на учените в Природонаучния музей в Лондон. През 2015 г. печели изданието FameLab All Stars в България.

От 2014 г. е асистент в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“, през 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на р. Сазлийка“. От 2017 г. е главен асистент в същата катедра. Участвал е в редица национални и международни географски експедиции и проекти. Автор е на десетки научни, научно-популярни статии, учебници и помагала.

Димитър Желев е съосновател на Географ БГ.  Географията е част от живота му от 2003 г., когато като ученик на Търговската гимназия в родния му град Стара Загора спечелва първото Национолано състезание по география и участва на световното първенство по география, организирано от National Geographic в Тампа, Флорида, САЩ. Година по-късно участва и на световната географска олимпиада, организирана от Световния географски съюз в Гдиня, Полша. В периода 2005-2009 г. учи География в Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2008 г. учи в Hope University като част от образователен обмен. През 2009-2011 учи магистърска програма „Физическа география и ландшафтна екология“ в Софийски университет, където завършва със защитаване на магистърска теза на тема „Ландшафтно-геохимични изследвания в горната част от басейна на р. Сазлийка“. В периода 2011-2014 г. е редовен докторант в Геолого-географския факултет на СУ. От 2011 до 2014 г. е преподавател в Американския колеж в София, където през 2012 г. е отличен с наградата на Irwin T. Sanders за високи постижения на млад учител, а през 2014 г. е избран от учениците на завършващия випуск за учител на годината.

В периода 2012-2014 г. е ръководил дейността по организиране на самостоялни проекти на зрелостници в Колежа. През 2013 г. печели III място в конкурса „Лаборатория за слава – FameLab“, организиран от Британски съвет България. През същата година представя България на състезанието Hall of Fame Европейската нощ на учените в Природонаучния музей в Лондон. През 2015 г. печели изданието FameLab All Stars в България.

От 2014 г. е асистент в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“, през 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на р. Сазлийка“. От 2017 г. е главен асистент в същата катедра. Участвал е в редица национални и международни географски експедиции и проекти. Автор е на десетки научни, научно-популярни статии, учебници и помагала.

Източник: Географ БГ

Допълнителна информация

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Космос

Дата / Date

9 октомври, 2022

Език / Language

български

Начален час / Start

14.30

Подходящо за / Suitable for

възрастни, Младежи 13-18 г.

Цена / Price

5 лв.

вид / type

стандартен билет