Гражданското участие в борбата с горската престъпност

0.00 лв.

8 октомври, събота – 10:30 до 11:00 ч. 
зала Научно кафене 
за младежи и възрастни
вход с безплатни пропуски

Чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от около 150 млн. лева годишно. Освен че водят до сериозни финансови загуби за държавния бюджет, незаконните сечи влошават съществено производствените, водоохранните и природозащитните функции на горите. Природозащитната организация
WWF разработи мобилното приложение „Спаси гората“, с което всеки може да подаде сигнал, ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия в гората.

Налично

Описание

Яна Барзова е старши експерт в програма „Гори“ на WWF. От нея ще разберем как да различаваме законния от незаконния дърводобив и как се подава сигнал. Освен това ще разберем как да проверяваме информация за законността на провежданите сечи.

Допълнителна информация

Място / Venue

София Тех Парк, Научно кафене

Дата / Date

8 октомври, 2022

Език / Language

български

Начален час / Start

10.30

Подходящо за / Suitable for

възрастни, Младежи 13-18 г.

Цена / Price

безплатно