Голямото предизвикателство при природни бедствия

0.00 лв.

10 май, 16:30 – 17:30 ч., Зала НАУЧНО КАФЕНЕ
Презентация и дискусия, 8 – 12 клас, учители, възрастни

Програмата „Коперник“ генерира ежесекундно огромен обем от геопространствени данни и изображения с висока разделителна способност, които са изключително полезни в много области на научните изследвания и икономиките на страните от ЕС. Природните бедствия, които зачестиха с повишаването на глобалната температура на Земята, могат да бъдат анализирани и в определени случаи предотвратени с помощта на информацията от системата спътници на „Коперник“. Проектът „Коперник за училищата-Голямото предизвикателство при природни бедствия“ (Copernicus4Schools – The Great Disaster Challenge) е насочен към училищата и се провежда ежегодно в 10 европейски страни, включително и у нас. Целта му е да вдъхнови учениците, както и учителите, да използват и разбират по-добре програмата Коперник и възможностите, които се крият в наблюдението на Земята.

„Предизвикателството“ ще се проведе през  март 2025 г., едновременно във всички участващи държави, в рамките на един пълен учебен ден. Това ще бъде съвместна задача, а не състезание, където класове от средните училища в цяла Европа ще работят както самостоятелно, така и в международни екипи, за да реагират при бедствие в „реалния живот“. Видът на бедствието ще бъде избран измежду: наводнение, изригване на вулкан, горски пожари, като конкретната тема ще бъде уточнена от партньорите през тази година.

 

В наличност

Описание

Повече за това как да включите съучениците си или класовете си (за учителите) ще разберем от ръководителя на проекта в България гл. ас. д-р Камелия Радева-Попова и проф. д-р Лъчезар Филчев, координатор на Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake, учени от Института за Космически изследвания и технологии при БАН.

Допълнителна информация

Дата / Date

10 май 2024 год.

Начален час / Start

16.30

Място / Venue

София Тех Парк, Научно кафене

Град / City

София

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни, за учители

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно