Геномът на България

0.00 лв.

23 ноември, 19:00 до 20:00 часа, Зала Космос в партньорство с А1 

Какво е геном и как може да го изследваме? Каква информация получаваме за нашето здраве, болести и произход? Какво представлява проектът „Геномът на Европа” и какво е участието на България в него? Как нашият геном може да бъде в полза на обществото? Отговорите на тези и още много въпроси ще научим от проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн.

В партньорство с А1

В наличност

Описание

Проф. Сарафян е специалист по медицинска биология и по клинична имунология, национален и международен гост-лектор, ръководител и координатор на национални и международни научни проекти, член на редакционни колегии и рецензент в международни научни списания. Ръководи катедра „Медицинска биология“ в Медицинския университет в Пловдив и е директор на Научноизследователския институт на университета. Била е постдокторант и изследовател в University of Cambridge, UK; University of Namur, Belgium; INSERM, University of Nantes, France. Проф. Сарафян е национален представител в IMI2 и в COST акции по програма Хоризонт Европа и национално контактно лице за програма Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.

Допълнителна информация

Дата / Date

23 ноември 2023

Начален час / Start

19.00

Място / Venue

ЦРСББ, Зала Космос в партньорство с А1

Град / City

Пловдив

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни