Регионален технологичен форум „Инженери в действие“ – Ден 2

26 ноември, 10:00 до 16:00 часа, Зона Инженери в действие в партньорство с Университет за деца

Фондация „Университет за деца“ и Фондация „Красива наука“ продължават партньорството си в реализацията на Регионален технологичен форум „Инженери в действие“. Събитието ще се проведе в рамките на Пловдивски фестивал на науката в Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) /Пловдив, ж.к. Тракия, бул. Св. Княз Борис I Покръстител 14/ на 25 и 26 ноември и ще срещне най-талантливите млади инженери (ученици и студенти) и почитатели на технологиите в Централна и Южна България.

През предстоящата учебна година 2023/2024 Регионален технологичен форум „Инженери в действие“ се провежда още във Варна (през октомври) и в София през месец май, 2024 год. По време на всяко от събитията ще се състоят четири вида надпревари – следване на линия, преминаване по трасе с робот (с безжично управление), 3D моделиране и свободен стил (експозиционна част с технологични прототипи).

Втори ден /26 ноември, неделя/
10:00 ч. – 12:30 ч. – Свободен стил – щандове
11:00 ч. – Представяне на разработки от категория 3D моделиране
13:00 ч. – Награждаване

При въпроси за участието Ви и допълнителна информация за Регионалния инженерен форум “Инженери в действие” се обадете на 0876 81 41 71 (Явор Киряков – управител на Университет за деца”).

За информация и регистрация се свържете с екипа на Университет за деца.

Описание

Свободен стил /Проектно прототипиране/
Надпреварата се предвижда за изобретения с технологична насоченост, които са изработени от ученици и студенти с цел решаване на научен, технологичен или битов казус (не се приемат статични макети). Участници от учебни заведения и технологични клубове ще демонстрират разработките си на щандове в двата дни на форума (25 и 26 ноември) в две възрастови категории (младша до 18 год. и старша до 25 год.).
Разработките им ще бъдат разглеждани и оценявани от жури/комисия. Най-оригиналните проекти ще бъдат отличени и ще получат награди.

Условия за участие:

 • допускат се разработки от всякакво естество на ученици и студенти до 25 год.
 • прототипите трябва да представляват технологично решение, което се управлява аналогово или дигитално.
 • при участие с макет е необходимо разработката да има поне един елемент на автоматизация.

Следване на линия
Състезанието по следване на линия ще бъде разделено в три категории, според използваното технологично решение:

 • Решения с микроконтролер “MicroBit” (за ученици);
 • Решения с технологията на LEGO (за ученици);
 • Прототипни решения – Arduino, Tinusaur и др. (за всички);
 • Победителят ще се определя според времето за преминаване на трасето с линия.

Преминаване по трасе с препятствия.
Ще бъде организирано трасе с препятствия, които участниците трябва да преминат с роботите си. Управленията на устройствата следва да са безжични, а способността им за маневреност и развиване на скорост ще е от значение за успешното преминаване на препятствията.

Условия за участие:

 • Роботът трябва да бъде изработен и програмиран от състезателя.
 • Да бъде с безжично управление.
 • С електрическо захранване (без ДВГ и др.)
 • Размери на робота – не по-голям от 30см. х 30 см.
 • Трасето ще бъде равно (без изкуствени неравности) и от участниците се очаква да умеят да заобикалят препятствия, като управляват робота ръчно (с джойстик).

3D моделиране
Ученици и студенти ще се състезават в изготвянето на 3Д модели по задание в две възрастови групи (младша до 18 год. и старша до 25 год.). Заданието ще представлява близък до реалността технологичен, инженерен проблем, който определя параметрите на очакваното изделие.
Условия и насоки: – Препоръчва се използването на CAD системи, поддържащи параметрично (като FreeCAD, Fusion360, Onshape, SolidWorks и други), а не процедурно моделиране.

На 25 ноември участниците пристигат в Център по растителна системна биология и биотехнология с личните си устройства за моделиране (лаптопи). Ще им бъдат дадени инструкции на място и в рамките на 7 часа участниците ще трябва да изработят модели, които ще бъдат предадени на комисията/журито в края на деня.
На 26 ноември участниците ще презентират работата си пред жури отново в Изследователски комплекс Център по растителна системна биология и биотехнология.

За потребители ще бъдат осигурени предметни и финансови награди, които да спомогнат бъдещата им технологична дейност!

Допълнителна информация

Град / City

Пловдив

Дата / Date

26 ноември 2023

Начален час / Start

10.00

Място / Venue

Зона Инженери в действие