Климатичните промени в геоложката история на Земята (последните 66 млн. г.) – ключ към разбиране на съвременните промени

0.00 лв.

10 май, 18:30 – 19:30 ч.
Зала КОСМОС в партньорство с А1

8 – 12 клас, възрастни

Климатичните промени, вкл. „глобалното затопляне“, са едни от най-горещите проблеми на човечеството, дискутирани на много световни научни форуми за устойчиво развитие. Основните теми са какви вреди на природата причинява човешката дейност, как да запазим богатството и биоразнообразието на планетата Земя и от какви беди в бъдеще да се предпазим. Науката е доказала, че климатичните промени са естествен процес – напр. последното глобално затопляне започнало преди 10 000 г. продължава и до днес. Влиянието на човека върху този процес е неоспоримо. За да можем да надникнем по-далеч в бъдещето, трябва да изучим по-добре миналото, да проникнем дълбоко в утайките, отложени на океанското дъно и на континентите.  Фините слоеве пясък и глина представляват страници на своеобразна геоложка книга за организмите, живели при съответните климатични условия. Всеки отделен слой е специфичен отрязък от време, „запечатан“ в останките на организмите (фосили), които учените дешифрират с прецизни съвременни методи. Резултатите от изследванията показват колко „топли“ и „зелени“ са били океаните и континентите в геоложкото минало. В презентацията ще бъдат представени промените в климата на Земята и в България през последните 66 млн. години, установени в океански и континентални седименти с микроскопски, изотопни и геохимични изследвания на нанофосили  и органично вещество. Научете повече от проф. дн Кристалина Стойкова и доц. д-р Златка Милаковска от БАН.

В партньорство с Aurubis

В наличност

Описание

Проф. дн Кристалина Стойкова е учен от Геологическия институт при БАН, изучаващ  реакцията на морски микроорганизми към промените в климата в геоложкото минало.

Доц. д-р Златка Милаковска работи в същия институт и изследва геохимичните особености на органичното вещество във въглища и седименти и изследва времевите и пространствени промени в условията на отлагане и трансформиране на органичното вещество в терциерни български въглищни басейни съвместно с учени от МГУ „Св. Иван Рилски“, Институт по органична химия с център по фитохимия при БАН, Белградски университет, Минен университет в гр. Льобен и Силезийски университет в гр. Катовице в рамките на проект КП-06-Н64/5, финансиран от Фонд „Научни изследвания към МОН.

Допълнителна информация

Дата / Date

10 май 2024 год.

Начален час / Start

18.30

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Космос в партньорство с А1

Град / City

София

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно