Чудният свят на минералите

0.00 лв.

13 май, 11:30 – 12:30 ч., Зала ДНК – сграда Инкубатор
деца

Научна работилница за деца, представяща им чудния свят на минералите. Работилницата включва рисуване, работа с микроскоп и кратка презентация, адаптирана за деца.

Теодора Билярска е учен геолог. Тя работи в Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в Софийския университет.

По повод 60 години от създаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет  “Климент Охридски”

Изчерпан

Допълнителна информация

Дата / Date

13 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала ДНК

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно