Борба или бягство? Психо-невро-ендокрино-имунология

0.00 лв.

24 ноември, 20:00 до 21:00 часа, Зала Космос в партньорство с А1

Стресът е постоянен фактор в днешния забързан живот, който може да застраши здравето ни, ако не се контролира. Основната цел на проучването на екипа от Медицински университет – Пловдив в областта на психо-невро-ендокрино-имунология (ПНЕИ) е да се изследва имунологичната реактивност на различни групи клинично здрави хора, подложени на остър или хроничен стрес. Проучването включва контролна група от хора, практикуващи йога, студенти, подложени на остър стрес по време на изпит по микробиология и лекари, работещи в условия на хроничен стрес (спешна помощ, интензивни клиники). Резултатите от това цялостно проучване показаха, че имунната функция се потиска при хроничен стрес, но може да бъде стимулирана при остър стрес като физическо натоварване, и има имунозащитен ефект. Заповядайте, за да чуете от една от най-изявените и награждавани млади учени в България, д-р Мария Ивановска от Медицински университет – Пловдив непубликувани данни за промени в имунологичните параметри при синдрома на хроничната умора.

В наличност

Описание

Д-р Мария Ивановска е главен асистент по клинична имунология, Медицински университет – Пловдив. Изследовател е към Секция Иновативни диагностични методи в Научноизследователския институт при университета. Тя е лекар-специализант по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив и в Университетски комплекс „Пълмед“- Пловдив. Завършила е и образованието и докторантурата си в Медицински университет – Пловдив. Автор и съавтор на повече от 20 публикации в български и международни рецензирани списания, включително списания с импакт фактор. H индекс-9. Участник в национални и международни изследователски проекти. Научните й интереси са в областта на стреса и промените в имунната система в състояние на стрес, психобиотици, психоневроендокриноимунология (PNEI) и имунни дефицити. Работила е като докторант на Еразъм обучение в Donders institute for brain, cognition and behavior в Наймеген, Холандия (2015) и други университети (Франция, Австрия, Германия и Израел). Член е на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Европейската мрежа за психоневроимунология (EPN), „Асклепий“ МУ – Пловдив, Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI), Психоневроендокриноимунологично общество (PNIRS) и др.

Избрана е за младши посланик на Universal Science Education and Research Network (USERN) за България през 2019 г. През 2021 година печели награда за най-добър млад учен на МОН-България. 2023 година печели Балкански медицински награди за най-добър млад лекар в категория иновативни подходи. През месец октомври 2023 година печели награда на Районната колегия на Българския лекарски съюз.

Допълнителна информация

Град / City

Пловдив

Дата / Date

24 ноември 2023

Начален час / Start

20.00

Място / Venue

ЦРСББ, Зала Космос в партньорство с А1

Подходящо за / Suitable for

8-12 клас, възрастни