Антропоморфните фантоми в науката и практиката

0.00 лв.

13 ноември, 18:30 до 19:30 ч., Зала Космос в партньорство с А1
за обща публика

От зората на човечеството развитието на медицината, техниката и военното дело е изисквало използването на достоверни модели на човешкото тяло, чрез които да се изследва неговата структура, техниките за лечението му, както и характера на пораженията върху него, оказвани от факторите на околната среда. Антропоморфните фантоми представляват кулминацията в развитието на тези модели – технически устройства с висока степен на достоверност, които точно и реалистично пресъздават пространствените, биомеханични, оптични, акустични и радиологични свойства на човешкото тяло. Изработени от тъкан-еквивалентни материали, тези устройства са мощен инструмент в ръцете на учени, лекари и инженери, който позволява персонализиран и високоефективен подход в изучаването, предпазването от външни фактори и лечението на човешкото тяло.

В партньорство с А1.

Налично

Описание

Д-р Петър Вълчанов е преподавател в катедрата по Анатомия и клетъчна биология на Медицинския университет – Варна, дигитален антрополог, 3D артист, дизайнер на медицински устройства. Активно работи с няколко ортопедични и съдово-хирургични клиники в страната, като при трудни операции подпомага хирургичните екипи със своите предоперативни модели за хирургично планиране.  В момента работи по проект PHENOMENO, финансиран по програма  „Мария Склодовска-Кюри“ на Хоризонт 2020, който е свързан с разработването на антропоморфни образни фантоми на млечна жлеза, които да подобрят ранното диагностициране на заболяването чрез образни изследвания и да намали драстично фалшиво отрицателните резултати.

Допълнителна информация

Дата / Date

13 ноември 2022

Място / Venue

ФКЦ, Зала Космос в партньорство с А1

Начален час / Start

18.30

Език / Language

български

Подходящо за / Suitable for

възрастни, деца, семейна публика

Цена / Price

безплатно