3D моделиране и виртуална реалност

0.00 лв.

14 май, 10:45 – 11:15 ч., Зала Котангенс

Една работилница, която включва работа с непредставяни досега на фестивала лазерни сканиращи технологии, с които всеки ще може да направи заснемания на интериора на залата (или отвън) и да създаде компютърен 3D модел, който да се визуализира във VR среда. Ще се използват статични и мобилни лазерни скенери и VR очила. Работилницата включва методи и технологии, които се използват в реални упражнения със студентите от специалност „Маркшайдерство и геодезия” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

По повод 70 години от основаването на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

Изчерпан

Описание

Доц. д-р Аспарух Камбуров е доцент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, а останалата част от екипа са негови докторанти по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия”.

Допълнителна информация

Дата / Date

14 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Котангенс