В края на м. октомври ще се проведе вторият фестивал във Варна и първият в Пловдив. Програмите на двата фестивала ще бъдат оповестени на страниците на събитията през есента, а сред участниците ще бъдат изследователи и технолози от градовете-домакини, от цялата страна и от чужбина. 

На 29 септември в цялата страна ще се проведе Европейска нощ на учените на проект SEARCH, финансиран по програма Мария-Склодовска Кюри на ЕС. Очаквайте програмата в секция „Проекти“. 

Следете развитието на проект „Наука с бъдеще“, финансиран от Фондация „Америка за България“ в секция „Проекти“.