Пловдивският фестивал на науката се разполага на първия и втория етаж на Центъра по растителна и системна биология и биотехнологии. Адресът е: ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ 14, жк Тракия. Вижте как да стигнете до Фестивала.

Залите на домакините ни по традиция се преименуват с имена, свързани с наука, и са идентични във всички градове. Те са:

Етаж 1

  • Зали за събития: Зала Космос в партньорство с А1 (300 места) и Зала Лаборатория в партньорство с Aurubis (100 места)
  • Работилници: Зала Направи си сам в партньорство с Mr. Bricolage (50 места)
  • Щандове с демонстрации: Зона Откривател 
  • Фестивална книжарница в партньорство с Жанет-45 
  • Информация  

Етаж 2

  • Зали за работилници: Зала Котангенс (30 места) и Зала ДНК (30 места)
  • Зона Инженери в действие в партньорство с Университет за деца