Преоткрийте магията на предишните фестивали като разгледате архива от програми. Записи на някои от събитията можете да гледате в нашия YouTube канал.

Програма на Софийския фестивал на науката 2011 г. (1MB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2012 г. (1.4MB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2013 г. (3MB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2013 г. за предучилищен и начален курс (6 до 10 годишни) (290KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2013 г. за среден и горен курс (11 до 18 годишни) (318KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2014 г. (4.6MB)

Програма за училища на Софийския фестивал на науката 2014 г. (365KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2015 г. (2.5MB)

Училищна програма на Софийския фестивал на науката 2016 г. (342KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2017 г. (4.6MB)

Училищна програма на Софийския фестивал на науката 2017 г. (378KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2018 г. (5MB)

Училищна програма на Софийския фестивал на науката 2018 г. (714KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2019 г. (3.6MB)

Училищна програма на Софийския фестивал на науката 2019 г. (610KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2020 г. (5.5MB)

Училищна програма на Софийския фестивал на науката 2020 г. (371KB)

Програма на Софийския фестивал на науката 2021 г. (4.4MB)

Училищна програма на Софийския фестивал на науката 2021 г. (364KB)