Science with Future

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти – биотехнологии, изкуствен интелект (AI) и умни технологии

Фондация „Красива наука“ е партньор в третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ Фондация „Америка за България“. 

Конкурсът търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти. 

Краен срок за кандидатстване 15 май 2023 г.

За повече информация, посетете страницата на конкурса https://us4bg.org/bg/rfp-bet-biotech-ai-smart-things/

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.