Организатор

Фондация “Красива наука”

Основен партньор:

В партньорство със:

Комуникационен партньор: